BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මල ගෙදරක ගැටුමක් - ගැබිණි මවකට බරපතලයි

uvl,mqj" ld;a;dkal=ä" wdrhïmÈ l¾n,d .ïudkfha ld,s fldaú,a úÈfha u, f.orl isÿjq .egqulska .¾N” uj we;=¿ kj fofkl= ;=jd, ,nd ;sfí'

;=jd,lrejka fld<U" uvl,mqj iy wdrhïmÈ uq,sl frdayf,a m%:sldr ,nhs'

urKhg m;a jQ 74 yeúßÈ ldka;djf.a uqKqnqrka w;r isÿjq .egqñka fuu isoaêh isÿú we;'


wod, ldka;dj miq.sh fikiqrdod urKhg m;aj we;s w;r tu ldka;djf.a urKfhaÈ iel we;s njg lKavdhï folla w;r .egqï we;sjQ ng i|yka'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.