Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ia;%S foay ,laIK j,ska fy<s lrk ryia fndfyduhla ;sfhkjd'tajdhska lsysmhla .ek lshkakïflda' Th;a n,kak fï ,laIK Thdg;a ;sfhkjo lsh,d'

mdo
fudf,dla me;,s uia jevqKq r;a meye mdo we;s ia;%sh .=K O¾uhka jvk rdc Nd¾hdjla jkafkah' r¿ úh<s md we;s ia;%sh wjdikdjka;shls' mfha udmg we.s,s Wiaj msysgd ;sfnhs kï fndfyda iem ,nkakshls' .uka lrk l,ays ¥ú,s weúiafia kï wjl,a l%shdfjys fhfok ia;%shlah' md we.s,s tl msg ke.S isàu jekaoUq ,laIKhls'
ksh
md" kshfmd;= jgj Wiaj ;Ujka jqjfyd;a wE fnda. iïm;a ,nkakSh' msg m;=, fkÆï fm;a;l msg me;af;a yevhg iudkj msysgd we;akï mske;sh' Wvqm;=, ueo keù we;akï weh ys;=jlaldrh' md ueo kyr .eg .eiqfKa kï kslrefKa weúÈkakshls' Wvq m;=f,a f,dï .ejiqfKa odishls'

úÆU
;U jQfha kï mske;sh' Wiaj msysáfha kï wiqnh'

flKav
uia jeä f,dïke;s isks÷ iñka jeiqKq flKav we;s ldka;dj iem ,nkakShoKysiuiajeä jg jQ oKysia we;a;S jdikdjka;shls'

Wl=,
Wl=, uy;aj b.áh isyskaj we;a;S mskajka;shls' jeyeÍ keù l=vdj fyda f,dï wef;d;a lKjekaÿï ùfï ,laIKhls'

ks;U
ìïndldrj Wiaj fyda uia wêlj m,,a jqjfyd;a lï iem ,nkakSh' f,f,k ks;U we;a;S ldudêlh'

Wrysi
kejqKq Wrysi mq;=ka we;s ,laIKhls' flá jqjfyd;a iem we;a;shls' uia jevqfKd;a b;d ldudêlh' uia rys; jQfha kï jekaoUq fjhs' iuj Wrysia we;a;S mskajka;h'

w;a
wf;a uymg we.s,a, mshqï lel=,la n÷ jQfha yd msßiqÿ yd meyeÈ,s f¾Ld w;af,a msysáfha kï weh mske;a;shls' w;a, mshqula fuka msßmqkakï iem ,nkakshls' fldä l=v u;aiH iajia;sl ÿkq wdldr ,laIKj,ska tlla hï ldka;djlf.a w;af,a msysáfha kï wE iem ,nkakshls' pl% hqOdhqo ch ixfla; hk ,laIKj,ska tlla msysáfha kï weh lsis f,ilska ÿla fkdú¢k Nd.Hjka; ldka;djls' frdau .ejiqKq yd j< .eiqKq msg w,a, we;s ldka;dj iajdñhdg wm, fjhs' kyr b,smamS f,dï .ejiqKq msá w,a, we;s ia;%sh Ñ;a; ika;dmfhka l,a f.jkakshls' uymg we.s,a, uq, isg iq,.s,a, olajd w,af,a f¾Ld jeà we;s kï weh iajdñhd kikakSh' me;,s jeyeÍ yels¿Kq we.s,s mqrela ìh frda. we;s lrhs' jl=gq jQ fyda r¿ jQ kshfmd;=o frda. ìh we;s lrk w;r kshfmd;=j 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY