Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK


fuu ui 01 jeksod isg l%shd;aul jk fmdÿ iud ld,h hgf;a fï olajd ;%súO yuqodfõ 1400g jeä msßila ks;HdkQl+,j yuqod fiajfhka bj;aj f.dia we;ehs jd¾;d fõ'


yuqod fiajh yerf.dia isák mqoa.,hskag bka ks;HdkQl=,j bj;aúu ioyd miq.sh foieïn¾ ui 01 jkod isg fmdÿiud ld,hla l%shd;aul lsÍug rch mshjr .;a w;r tu fmdÿiud ld,h ,nk 31 jk Èfkka wjikaùug kshñ;h'

ta wkqj fï olajd .; jQ Èk 10l ld,h ;=< hqO yuqodfjka mqoa.,hska 1185 fofkl= o kdúl yuqodfjka mqoa.,hska 161 fofkl= o .=jka yuqfjka 69 fofkl= o kS;Hdkql+,j bj;aj f.dia we;s nj yuqod udOH m%ldYl n%sf.aäh¾ frdIdka fifkúr;ak uy;d mejiSh'

fï w;r hqO yuqodfjka kS;HdkQl=,j bj;aùu i|yd mqoa.,hska 1492 fofkl= whÿïm;a fhduq lr we;s w;r bka 307 fofkl=f.a .eg¿ mj;sk neúka Tjqkayg kS;Hdkql+j bj;aùu i|yd wjia:dj ,nd§ fkdue;s nj o udOH m%ldYjrhd i|yka lf<ah'

flfia fj;;a oekg mj;sk .eg¿ ksrdlrKh lr .ekSfuka wk;=rej bÈß ld,fha§ Tjqkag yuqod fiajfhka ks;HdkQl=,j bj;aùug yelshdj mj;sk nj o yuqod udOH m%ldYl n%sf.aäh¾ frdIdka fifkúr;ak uy;d jeäÿrg;a i|yka lr isáfhah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY