BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

කිංස්ලි පිරිස් ඉතාලි ගිය අතර තුර ඔහුගේ කුඩා දියණිය මෙලොව හැරයයි

wikSm ;;a;ajhla fya;=fjka Flashback ix.S; lKavdhfï .dhk Ys,ams lsxia,s msßiaf.a lùYd uOqrx.s mSßia Èh‚h wNdjm%dma; ù ;sfnkjd'

l,l isg frda.d;=r ;;a;ajh ksid weh mSvd ú¢ njhs oek.kakg ,efnkafka'


ñh hk úg Èh‚f.a jhi wjqreÿ 12ls'

fï w;r fï Èkj, b;d,sfha ixpdrhl fhfok Flashback ix.S; lKavdhu lsx.aia mSßia iu.ska wo^05& Èjhskg meñŒug kshñ; njhs jd¾;d jkafka'« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.