BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රටක් සැනසූ ගායකයාගේ ‘මිණිපිරිය‘ පිළිකා රෝගීන්ට කොණ්ඩය දන් දුන් හැටි - ජයාරූප

.dhk Ys,amS rks,a u,a,jwdrÉÑf.a Èh‚h ish fldKavh ms<sld frda.Ska fjkqfjka mß;Hd. lr ;sfnkjd'

wkqmcd u,a,jwdrÉÑ jk weh wef.a uj jk ksrdYd u,a,jwdrÉÑ iy rks,a u,a,jwdrÉÑ iu.ska fï jk úg mÈxÑj isákafka Tiag%ේ,shdfõ fu,an¾ka kqjrhs'

ish f*ianqla .sKqfuys igykla ;nñka wkqmcdf.a uj fï nj mjid ;sfnkjd'

;u Èh‚h ms<sn| fnfyúka wdvïnr jk nj;a weh fuys§ mjid ;sfnkjd'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.