BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මල් ශාලාවට ගෙන ආ කවීෂාගේ දේහයට කලාකරුවන් අවසන් ගෞරව දක්වයි

yÈis wk;=rlska urKhhg m;ajQ fg,s kdgH rx.k Ys,amskS lùI wfhaIdksf.a Kaveesha Ayeshani foayh wo ^17& Wfoa fnd/,a, chr;ak u,a Yd,djg /f.k wdjd'

wehg wjika f.!rj olajkak l,dlrejka we;=¿ ck;dj wo fmrjrefõ;a fnd/,a, u,a Yd,djg meñ‚hd'

wo miajrej jk;=re fuu ia:dkfha ;efnk foayh miqj lsßÈje, wehf.a ksfji /f.k hEug kshñ;hs'

Ôú; r.uv,ska iuq.;a lùId wfhaIdksf.a foayh ms<sno lghq;= 19 jeks nodod lsßÈje, fmdÿ iqidk N+ñfhaÈ isÿflfrkjd'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.