BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් විවාහ ගිවිස ගනී [ Photos ]

ckm‍%sh .dhk Ys,amskS úYdro §msld m‍%sho¾YkS újdy Èúhg msúiqKd' ta nexl= lafIa;‍%fha lghq;= lrk pdñl l=udr uy;d iuÛska' 

Tyq .S; rpkfha fhfok l,djg o iïnkaOlï we;s wfhla' Tyq .=jk irK" wjr.sfrka mEhQ" iekiqula kï" Tfí uqjÛ /¢ wd§ .S; .Kkdjla rpkd lr ;sfnkjd' 

yefudau wdof¾ lrk §msldf.a újdy ux., W;aijh meje;afjkafka ,nk ui 15 jeksod'

 iqkaor újdy Èúhlg Tjqka fom<g f.disma99 wmf.ka iqnme;=ï

újdy .súi .ekSfï PdhdrEm my;ska 
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.