BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

කෙල්ලව පුදුම කරන්න ආපු කොල්ලට වුන දේ

wdof¾ lrkfldg iuyr ;reKshka fmïj;dj rjÜg,d ;j;a wkshï iïnkaOhl megf,kjd' tfyu fjkafka wehs lshkak okafka keye'

yenehs lsisu .dkla ke;=j ryfiau fï iïnkaO;d mj;ajkjd';uka wdof¾ lrk fl,a,g fufyu iïnkaOhla ;sfhkjd lsh,d oek.;a; iuyr fnd<| fmïj;=ka lrkafka Ôú;h ke;s lr.kak tl fyda fínoafola fjk tlhs'

wefußldfõ ;reKfhla fmïj;sh mqÿu lrkak u,a l<Ula wrka hkjd weh kej;s,d bkak fndaäka ldurhg' t;ek§ Tyq olsk fohska wka;sug mqÿu fjkafka Tyquhs'

;j;a ;reKfhla tlal ksrej;ska weh weog fj,d iemg ksÈhkjd oelal fmïj;d PdhdrEm lsysmhla cx.u ÿrl;kfhaka ,nd .kakjd'

miafia Tyq tu PdhdrEm ish,a, wka;¾cd,hg od,d'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.