Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

l¿;r § nkaOkd.dr nia r:hlg fjä ;eîfï isoaêh iïnkaOfhka mÍlaIK meje;aùug m;a l< lñgqj" ish jd¾;dj fyg ^04& mqkre;a;dmk yd nkaOkd.dr m%;sixialrK wud;Hjrhd fj; ndr§ug kshñ;h'

wdod< jd¾;dj fyg miajre 3'00g wud;Hjrhd fj; ndr§ug kshñ; nj jd¾;d fõ'miq.sh fmnrjdß ui 27 jkod nkaOkd.dr nia r:hlg t,a, jQ fjä m%ydrhlska wmrdO l,a,s kdhlfhl= f,i ie<flk “iuhx“ we;=¿ mqoa.,hka 07 fofkl= >d;khg ,la úh'

wod< fjä ;eîu iïnkaOfhka mÍlaIK isÿlsÍug mqkre;a;dmk yd nkaOkd.dr m%;sixialrK wud;HdxYh úiska" rEñ u¾Iqla uy;df.a m%Odk;ajfhka ;%smqoa., lñgqjla m;a lrkq ,eîh'

tu lñgqj úiska isÿlrkq ,enQ úu¾Yk j,ska wk;=rej tu isoaêh iïnkaOfhka uQ,sl jd¾;djla ilia lr we;'

fjä ;eîu j<lajd.ekSug fkdyels ùug fya;=j fukau tjka isÿùula h<s we;s fkdùu i|yd wkq.ukh l< hq;= ks¾foaYo tu jd¾;djg we;=<;a lr ;sfí'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY