Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

jegqma wvqùfï .egÆj iïnkaOfhka úYajúoHd, wdpd¾hjrekaf.a iñ;s iïfï,kh iy uqo,a wud;HdxYh w;r uqo,a wud;HdxYfha§ wo ^13 jeksod& fmrjrefõ idlÉPdjla‌ meje;afõ'

Wiia‌ wOHdmk wud;HdxYfha fukau úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdfõ ks,OdÍkao fuu idlÉPdjg iyNd.s ùug kshñ;h' miq.sh 9 jeksod meje;aùug kshñ;j ;snQ jevj¾ckh wdpd¾hjrekaf.a iñ;s iïfï,kh k;r lf<a uqo,a wud;HdxYh iuÛ idlÉPdjla‌ ,ndfok njg úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj ÿka fmdfrdkaÿj wkqjh'


flfia jqjo jegqma .egÆj ,nk 27 jeksodg fmr fkdúi÷jfyd;a h<s jevj¾ckhla‌ wdrïN lrk nj iïfï,kh m%;smdok fldñIka iNdjg oekqï § we;'

rdcH fiajfha kj jegqma l%uhg wkqj úYajúoHd, wdpd¾hjrekaf.a fmr meje;s jegqm wvqù ;sfí' wdpd¾hjreka jD;a;Sh l%shd ud¾. .ksñka isákafka tu .egÆjg úi÷ï fok f,i b,a,d isáñks'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY