BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

ගුවන් නියමුවාගේ හැකියාවෙන් ජීවිත රැසක් බේරෙයි

.=jka hdkhla fi!È wrdìfha ìId .=jkaf;dgqfmd,g f.dvnEug hdfï§ wk;=rla isÿj ;sfnkjd'fi!È wrdìfha lsx.a l,Svd wka;¾cd;sl .=jkaf;dgqfmdf,ka .=jka.;jq fi!È wrdìhka .=jka iud.ug wh;a 1733 orK .=jka hdkdh fuf,i wk;=rg ,laj we;s njhs jd¾;d jkafka'


.=jka hdkh f.dvnEug hdfï§ tys bÈßmi ghrhla  mqmqrdf.dia fuu wk;=r isÿj ;sfnkjd'flfia fj;;a tys isá u.Skag ydkshla fkdjk f,i .=jka hdkh f.dvneiaiùug .=jka kshuqjd iu;aj we;s njhs úfoia udOH jd¾;d lrkafka'miqj bKsux wdOdrfhka .=jkahdkfha isá u.Ska bj;g .ekSug .=jkaf;dgqfmd, n,OdÍka lghq;= lr we;s nj ioyka' 
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.