Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

úYajúoHd, wkOHhk ld¾h uKa‌v, idudðlhka Bfha ^07 jeksod& meje;ajQ jev j¾ckh fya;=fjka ishÆ úYajúoHd,hkays wOHhk yd mßmd,k lghq;= wl¾uKH ù ;sìKs'

udisl ys,õ §ukdj jeä lsÍu we;=¿ b,a,Sï lsysmhla‌ uq,alr .ksñka fuu jevj¾ckh ixúOdkh l< wka;¾ úYajúoHd, taldnoaO lñgqj mjikafka bÈß Èk lsysmh we;=<; b,a,Sï bgq fkdjqKfyd;a ,nk 15 jeksod isg wLKa‌v jev j¾ckhla‌ wdrïN lrk njh' j¾ckfha ksr; jQ fiajlfhda úYd, msßila‌ fi!kao¾h úYajúoHd,fha isg úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj ola‌jd fm<md,shlska meñK Woaf>daIKhla‌ o meje;ajQy'

j¾ckh fya;=fjka úYajúoHd,hkays foaYk Yd,dld¾hd, yd mqia‌;ld, jid oud ;sìKs'

b,a,Sï ,nd §u i|yd taldnoaO lñgqj iuÛ n,OdÍka we;s lr .;a tlÛ;dj lv lsÍu lk.dgqjg lreKla‌ hEhs lñgqfõ iu iNdm;s tâjâ u,aj;a;f.a uy;d mejiSh'

fï w;r wkOHhk fiajl b,a,Sï ,nd fkdfokafka kï bÈßfha§ ;u iyho Tjqkag ,nd §ug úYajúoHd, úOdhl ks,OdÍkaf.a ix.uho ;SrKh lr we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY