Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK


mqrd úis jirl ld,hla wLKavj rKìug fiajh ie,iQ .ïmy iy ;odikak Èia;%slalj, ksjeis hqo" kdúl" .=jka" fmd,sia iy isú,a wdrlaIl rKúrejka iy rKlaIs;hg m;a úre mjq,a idudðlhka fj; msßkefuk úreir jrm%ido jHdmD;sfha fojk wÈhr wo ^09& .fKauq,a, ludkafvda frðfïka;= uOHia:dkfha meje;afjk W;aijhl§ Èh;a flf¾'


fï wjia:dfõ§ rKúrejka yd Tjqkaf.a mjq,a fj; ;j;a jrm%ido ldâm;a 1800 l m%udKhla m%odkh lrk w;r Bg wu;rj ksjdi idod .ekSug bvï lÜá" rKúre <uqka i|yd YsIH;aj 60 la yd ksjdi bÈlsÍu i|yd f.dvke.s,s o%jH o m%odkh flf¾'

wdrlaIl rdcH weue;s rejka úchj¾Ok uy;df.a ixl,amhla u; Èh;a jQ fï jHdmD;sh rKúre fiajd wêldßfha iïnkaëlrKfhka fï jk úg úreir ldâm;a 25"000 la muK rg mqrd rKúrejkag fnod § we;s w;r fuys iudrïNl W;aijh miq.sh ckjdß ui ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;df.a m%Odk;ajfhka wr,sh.y ukaÈrfha§ werôKs' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY