Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

;ykï W;af;acl mÍlaIK isÿl< lgd¾ yS fodayd m¾fhaIKd.drh ;ykï lsÍug cd;Hka;r ;ykï W;af;acl ksjdrK tackaish ^WADA& mshjr f.k ;sfnkjd'

ta ms<sn|j ksfõokhla lrñka cd;Hka;r ;ykï W;af;acl ksjdrK tackaish m%ldY lr we;af;a wod< m¾fhaIKd.drh cd;Hka;r m%ñ;sfhka mÍlaIK isÿlsÍug wfmdfydi;aj we;s nj hs'm%ñ;sfha wvq Æyqvqlï fya;=fjka" l%Svl l%Säldjkaf.a úYajdih m¿ÿ ù we;s nj o jdvd wdh;kh fmkajd fokjd'

ta wkqj Tjqkag fkdjeïn¾ ui 07 jeks Èk isg n,meje;afjk mßÈ udi 04l ;ykula mkjd ;sfnkjd'

;ykï W;af;acl Ndú; l< njg fpdaokd k.ñka ;ykug ,lajQ Y%S ,xld l%slÜ l%Svl l=i,a cks;a fmf¾rdf.a mÍlaIKh o isÿ lf<ao fuu úoHd.drfha§ hs'

tu m¾fhaIKd.drfhka ,nd ÿka jd¾;dfjka lreKq ksisf,i jd¾;d fkdlsÍu fya;=fjka" l=i,ag fpdaokd t,a, jQ njg tjl § fpdaokd t,a, jqKd'

cd;Hka;r ;ykï W;af;acl ksjdrK tackaish wkqnoaOj m¾fhaIKd.dr 34 la l%shd;aul jk w;r uE;l§ ;ykug ,lajQ ;=kajeks m¾fhaIKd.drh fuh hs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY