BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

මොරටුව හා ගල්කිස්ස අතර දුම්රිය ගමන් අද සිට නවතී

uqyqÿnv ÿïßh ud¾.fha fudrgqj yd .,alsiai w;r wo isg ,nk 16 jk od olajd ÿïßh Odjkh fkdjk nj ÿïßh md,l ueÈßh mjihs'

ta" kj ÿïßh md,ula bÈlsÍu fya;=fjks'

fuu ld, iSudj ;=< fudrgqj iy .,alsiai w;r w;sf¾l nia r: fhoùug mshjr f.k we;s nj ,xld .ukd .uk uKav,h mjihs'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.