BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

හනිමූන් එකදා මනාලයා ඉදිරියේ මනාලියගේ රෙදි උනා දමන්න හදන පුදුමාකාර යාළුවා

fjäka j,§ ux., fcdavqj yksuQka hkak l,ska hd¿fjda mqÆjka ;rï jo fokjd' fydagf,ag .shdu;a ta jo k;r fjkafka kE" ta;a fï lshkak hkafka wuq;= l;djla' isoaêh .ek úfoia udOH jd¾;d lr,d ;sfhk úÈhg Öfka ;uhs fï jefâ fj,d ;sfhkafka'wÆ; ne|mq fcdavqj yksuQka .syska lduf¾g fj,d bkakfldg hd¿fjda álla tkjd' ta fcdavqjg úys¿ lrkak' ta;a tl hd¿fjl=f.a úys¿jla ´kjg jvd jeäfj,d wka;sug Tyq k;r fjkafka ukd,shf.a we÷ï Wkdodkak;a .syska'

fï ksidu ta ùäfhdafõ bkak mqoa.,hdf.a yeisÍu .ek f.dvfokla wm%idoh m<lr,d ;snqKd' fï ;uhs ta ùäfhdaj''''

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.