Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

wo uOHu rd;%Sfha isg l%shd;aul lsÍug kshñ;j ;snQ nia r: j¾ckh w;aysgqùug ,xld fm!oa.,sl nia r: ysñhkaf.a ix.uh ;SrKh lr ;sfí'

 ud¾. kS;s lvlrk ßhÿrka i|yd remsh,a 2500l wju ovhla mekùug wh jefhka fhdackd lsÍug úfrdaOh m< lrñka Tjqka fuu j¾ckh wdrïN lrk nj wo fmrjrefõ meje;s udOH yuqjl§ ,xld fm!oa.,sl nia r: ysñhkaf.a ix.ufha iNdm;s .euqKq úf–r;ak uy;d mejiSh'

flfia jqjo fï iïnkaOfhka uqo,a wud;H rù lreKdkdhl uy;d iu. wo miajre 5g idlÉPdjla meje;afjk njo tu idlÉPdfõ§ j¾ckh l%shd;aul lrkafkao keoao hkak m%ldY lrk nj fyf;u lSfõh'

 ta wkQj uqo,a weu;sjrhd iu. meje;s idlÉPdjlska miq fhdað; jevj¾ckh w;yer oeóug ;SrKh l< nj .euqKq úf–r;ak uy;d mejiSh'

 wju ovhg úfrdaOh m<lr fï wdldrhg nia j¾ckhla l%shd;aul lrk nj ,xld fm!oa.,sl nia r: ysñhkaf.a ix.ufha iNdm;s .euqKq úf–r;ak uy;d mejiqjo bl=;a i;sfha Tyq lshd isáfha fld<U k.rfha r:jdyk ;onohg úi÷ula ke;s ksid fï ui 15od nia j¾ckhla  l%shd;aul lrk njls'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY