BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

නොච්චියාගම පොලීසියට පැමිණිල්ලක් දාන්න ආපු දැවැන්තයා

idudkHfhka fmd,Sishg meñ‚,a,la odkak tkak ñksiaiqfka'

ta;a wo mdkaor 3'30g ú;r fkdÉÑhd.u fmd,Sishg wuq;af;la weú;a ysáhd'

fuhd lsUqf,la'


fï lsUq,j fmd,sia ia:dkfhka t,jd .kak ks,OdÍka yq.la W;aidy l<d'

ta;a fuhd t;ekska .sfhau keye¨‍' wka;sfïÈ fuhd .sys,a,d ;sfhkafka fkdÉÑhd.u fmd,Sisfha fmd,sia wmrdO wxYhg'

lsUq,dj fu,a, lr.kak neßjqkq fmd,sia ks,OdÍka fï .ek ú,am;a;= jkÔù ld¾hd,hg okaj,d'

jkÔù ks,OdÍka weú;a oeä mßY%uhla fhdoj,d ;uhs fï oejeka; lsUq,j w,a,f.k ;sfhkafka'

Bg miafi fuhdj ú,am;a;=j rlaIs;fha jejlg uqod yer,d ;sfhkjd'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.