Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

hdmkh úYajúoHd,fha l,d mSG YsIH ix.ufha iNdm;sjrhd" ;u ix.uh fj; W;=re wdKavqldrjrhd jk frðfkda,aâ l=f¾ uy;d úiska tjk ,o ,smshla h<s ta uy;d fj; ,eîug i,iajd ;snqKs'

ta" isxy, niska ,shd we;s tu ,smsh iy wdKavqldrjrhd i|yka lr we;s ldrKh ;ukag fkdjegfyk nj i|yka lrñks'
kuq;a miq.shod isÿjQ YsIH >d;kh ms<sn|j hdmkh úYajúoHd,h úiska ksl=;a l< jd¾;dj isxy, niska ,shd we;s w;r thg wod< YsIH ix.ufha iNdm;sjrhd ;u w;aik fhdod ;sìKs'

miq.shod hdmkh iriú isiqka fofofkl= fjä ;eîulska Ôú;laIhg m;aùfï isoaêh iïnkaOj tu úYajúoHd,fha isiqka f.k.sh úfrdaO;djh ms<sn|j;a Tjqka iy wdpd¾h uKav,h ;udg Ndrÿka fm;aiï lsysmhla ms<sn|j;a ckdêm;sjrhdg okajd wdKavqldrjrhd úiska fuu ,smsh hjd we;'

wdKavqldrjrhd úiska tys msgm;a tu úYajúoHd,fha l,d mSG YsIH ix.uhg;a" kS;s mSG YsIH ix.uhg;a" úoHd mSG YsIH ix.uhg;a ,eîug i,iajd ;sfí' 

l,d mSG YsIH ix.ufha iNdm;s fla' rÔjka uy;d th h<s wdKavqldrjrhd fj; ,eîug i,iajd we;af;a" ^We could not understand what you are saying here' We are trying to say that Sri Lankan official languages are Sinhalese and Tamil& Tn mjik foa ms<n|j wmg fkdjegfyk nj;a wm lSug W;aidy orkafka Y%S ,xldfõ ks, NdIdjka jkafka isxy, iy fou< NdIdj nj;ah'

jðr fldä;=jlal=If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY