Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

w,a,ia fyda ¥IK úu¾Yk fldñifï wOHlaI ckrd,a Oqrh oerE lsisÿ ks,Odßfhla uff;la ish fiajd ld,hu

tys /£ ke;s nj;a úúO m%Yak yd .egÆj,g uqyqK§ug isÿù Tjqkag bka bj;aùug isÿjQ nj;a fldñIka iNd f;dr;=re wkdjrKh lf<ah'


m%:u w,a,ia fldñIka iNdj 1994 jif¾ foieïn¾ 15 fjksod m;alsÍfuka miq fï jkúg fldñIka iNd 04la l%shd;aulù we;' j¾;udkfha l%shd;aul jkafka 05 jk fldñIka iNdjh' ta ld,h ;=< fiajh l< fk¿ï.uf.a" kS;sm;s fomd¾;fïka;=fõ w;sf¾l fid,sisg¾ ckrd,ajrfhla jQ ßhkais w¾il=,r;ak" mshfiak rKisxy" ,laIaó chúl%u" È,arelaIs vhia úl%uisxy hk miafokdg ish iïmQ¾K rdcldÍ ld,h ksu lsÍug fkdyelsù ;sfí'

fï w;r È,arelaIs úl%uisxy bl=;a i;sfha§ ish Oqrfhka bj;aùfuka miq ta fjkqjg jev ne,Sug ksfhdacH wOHlaIjßhla jk iqfka;%d chisxy ckdêm;sjrhd úiska m;alrkq ,eìh'

w,a,ia fldñifï b;sydih mqrd wOHlaI ckrd,ajre bj;aj .shúg jeä ld,hlau tu Oqrfha jev n,d we;af;a w;sf¾l wOHlaI ckrd,ajreka iy jßhka nj fldñifï f;dr;=re wkdjrKh lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY