BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අතේ සල්ලි තියෙනවනම්, ජයට මගුලක් කන්න හුඟක් අය කැමතියි.

ta ksidu uÕ=‍,a f.org tkak lsh, tjk wdrdOkd m;%h;a álla w¨‍;a úÈyg yokakhs fï fjoa§ f.dvla wh Wkkaÿ'

fï lshkak hkafka wkak ta jdf.a wdrdOkd m;%hla .ek'


bkaÈhdfõ Ndr;Sh ck;d mlafIa ysgmq kdhl ck¾Odka frâã f.a Èh‚hf.a újdyh fjkqfjka ilia lrmq wdrdOkd m;%h we;=f,a LCD ;srhla ;sfhkjd'

újdyfha úia;r m;%sldj lshjkak;a l,ska fï ;srfha Èiafjkafka újdy fjkak kshñ; hqj,f.a ùäfhdajla'

úkdählg jeä ld,hla Èfjk fï ùäfhdafõ" ukud,s - ukud,h jf.au ta fokakf.a mjqf,a wh;a bkakjd'

ta ú;rla fkfuhs" fï ùäfhdafõ oelafjk .S;h fï fjkqfjka u yodmq tlla'

fï wdrdOkdm;%h fjkqfjka tllg bka§h remsh,a 4000 la muK jeh jqkd lsh, ks, fkdjk jd¾;d i|yka lrkjd'

ck¾Odka frâã wkjirfhka isÿl, m;,a lekSï iïnkao kvqjl;a meg,s,d wem msg ksoyiafj,d bkafka'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.