BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

චිලි හිරේ ඉන්න ගමන් කට්ටියකට ස්තුති කරලා - ජයාරූප

Chillie ;s,xl lsõju oeka kï lÜáhg f.dvla foaj,a u;flg tkjd we;s fka' yß Ñ,sg jqfKa fudllao lsh, yefudau okak ksid ta .ek wms wuq;=fjka u;la lrkak hkafka keye'

fï udfia 25 fjklka Ñ,s bkafka nkaOkd.drfha' ta bkak .uka Ñ,s Bfha ojfia thd tlal ysgmq lÜáhlg ia;=;s lr,d ;sfhkjd'

ta úÈhg ia;=;s lr,d ;sfhkafka thdf.a ks, Facebook msgqfjka'

okakjo Ñ,sf.a ia;=;sh mqo lr,d ;sfhkafka thdf.a we;a; risl risldúhkag' tfyu ;ud Ñ,s lshkafka'

Ñ,s nqlsfha fï igyk od,d lshkjd fya;=jla ke;sj thdg ffjr lrk whg jf.au we;a; oekf.k thd <Õska bkak whg f.dvla ia;=;s lsh,d'

oeka Ñ,s fjkog;a jvd Yla;su;a fj,d lsh,d jeäÿrg;a fï igyfkka lshkjd'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.