Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

ojiu uykais fj,d yjig f.or .syska fyd| f;a tlla ìõju wefÕa wudre ke;a;gu ke;s fjkjd fkao@

f;a fndkak ljqre;a leu;shs' ta jf.au oeka oeka .%Ska à j,g we;s b,a¨‍u;a tkak tkaku jeä fjkjd'

.%Ska à lshkafka YdÍßl jf.au udkisl l%shdldß;ajhg Wojq lrk jákd T!Iëh mdkhla' wjqreÿ oyia .Kkl isg meje;f.k tk f;a ksfrda.su;a Èúhla w;a lr §ug o iu;a fjkjd'

.%Ska à Tnf.a udkisl wd;;sh ÿre lrkjd' ojfia úvdj ksjd .ekSug;a .%Ska à Wmldr fjkjd'

mshhqre ms<sld" mqriaÓ;s ms<sld we;=¨‍ ms,sld frda. j,ska Tn wE;a lr YÍrfha we;s mgl j,g ydks fkdfjk mßÈ ms<sld ldrl úkdY lsÍug .%Ska à j,g yelshdj ;sfnkjd'

.%Ska à ks;ru mdkh lsÍu ;=,ska ms<sld je<§fï m%jK;djh wvq lr .kak yelshdj ;sfnkjd'
Tn okakjdo @ yÈis wk;=re j,ska 42] la ldka;djkao 35] la msßñkao ñh hkjd' ldka;djka 23] la ish¨‍ f,v frda. j,ska ñh hkfldg msßñka 12]la tu fya;=fjka ñh hkjd'

yDo frda. j,ska ñh hk ldka;d m%;sY;h 31] la' th msßñkaf.a 22] la f,i igyka fjkjd' f,v frda yd yDo frda. j,g ‍.%Ska à fydo ‍T!IOhla jf.au thska Tfí ;reK nj /l § isrer ksfrda.su;a lsÍug Wmldr fjkjd'

yß; f;a isref¾ nr wvq lrkafka le,ß m%udKh oykh lsÍfuka' Wfoag .%Ska à fldamamhlla mdkh lsÍfuka Tfí isrer yev yd ieye,a¨‍ lr .kak mq¿jka'

.%Ska à j, ;shk ;j;a úfYaI;ajhla fjkafka th fïoh yd iSks md,k lsÍuhs' isrerg wjYH fïoh rojd wys;lr fïoh bj;a lsÍfï n,h .%Ska à i;=fjkjd'

Tn okakjdo .%Ska à Tfí isref¾ m%;sYla;slrKg Wmldr fjk nj' ffjria yd nelsàßhd kdYlhlao fjkjd‍' .%Ska à mdkh lsÍfuka frda. ksjdrKh fjkjd jf.au frda. je<§fuka Tnj wdrlaId lrkjd'

.%Ska à Tfí YÍrh ksfrda.su;aj ;nkjd jf.au Tfí rej /l .ekSug Wojq lrkjd' ks;ru .%Ska à mdkh lsÍu ;=<ska rEula nj /l .ekSug yelshdj ‍;sfnkjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY