BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

රසිකයන් එක්ක උරණ වුන ජස්ටින් බීබර් වේදිකාව මත කරපු කැතවැඩක්

Justin Bieber lshk ;reK .dhlhd wfma rfÜ wh w;r;a yqÛla ckm%shhs'

ta jf.au thdf.a iskaÿj,g wu;rj" thdf.a blauka flaka;sh iy fkdukd yeisÍu;a f,dafla mqrdu ckm%shhs'

fï blauka flaka;shs yeisÍfï wvqmdvqhs ksid fuhd ks;ru m%Yak od.kakjd'

myq.shod uekafpiag¾ ys mej;s m%ix.hl§" rislfhda ta ;rï Wkkaÿfjka ;ukaf.a iskaÿ wykafka kE lsh, fuhdg oekqKd'

ta fj,dfõ uhsl%f*dakh úis lr,od, flaka;sfhka Tyq fõÈldfjka neyer jqKd'

miafia wdfhu;a fõÈldjg wdmq fuhd lsõfõ rislfhda ;ukag .re l<d uÈ lsh,hs'

ùäfhdaj fu;kska

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.