BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අපරාධ 70%කට වඩා මේ වසරේ විසඳනවා – පොලිස්පති

jd¾;d ú we;s wmrdOj,ska 70] lg jvd fï jir ;=< úi¢ug C%shd lrk nj fmd,siam;sjrhd mjikjd' Tyq fï woyia m<lf<a uykqjr mej;s W;aijhlÈ' ^Pujitha Jayasundara&


uykqjr fj,ïnv kj fmd,sia ia:dkh újD; lsÍu ksñ;af;ka fï W;aijh meje;ajqKd' fuh ,xldfõ 452 jeks fmd,sia ia:dkhhs'

fï w;r uykqjr m‍%cdmsáh kj fmd,sia ia:dkh újD; lsÍuo Bfha isÿflreKd'


« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.