BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

අනූෂාගෙ අම්මා දැන් දුව පස්සෙන් ගියා ඇති

l,d f,dafl ld w;r;a iqyo" udfOHõ§kag;a ./ lrk wdor”h rx.k Ys,amskshla ;uhs wkQId ouhka;s'

wkQId hk hk yeu ;eku wef.a wdor”h uEKshkq;a wE iuÛ hk nj ljq/;a okakjfk'<.È ta fokakd W;aijhlg iyNd.s jqKq fj,djl wkQIdf.a wïug hd¿fjla mqxÑ Wmfoila ÿkakÆ'

oeka b;sx wkQId miafika wdjd we;sfk@ thdg;a fmdâvla ksoyfia hkak tkak bv wßkakfld' t;fldgj;a thdf. miafika tkak flfkla fiÜ fjkafk ke;E' ;j fldÉpr l,a lsh,d fï rdcldßh lrkako@ wkQIdf.a wïu;a álla l,amkd lr,d W;a;rhla ÿkakd'

ta l;dfjka we;a;la ;sfhkjd ;uhs ta;a ug wkQIdf.a lgyඬ wefyk udkhl ysáfh ke;a;ï f,dl= nhla oefkkjfk' uõ fifkyil w/uh lshd mdñka weh lsõjÆ'
« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.