Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

fujr 05 fYa%Ksh YsIH;aj úNd.fhka Èjhsfka m<uq ;ek ysñlr .ekSug ud;r fuf;dÈia; úÿyf,a tia' ksrdka iurúl%u isiqjd iu;aj ;sfí'

Tyq ,ndf.k we;s ,l=Kq ixLHdj 196ls'

tfiau l=,shdmsáh" weiaieoaÿu iqNdr;s úÿyf,a rejkahd fu;añ .=Kfialr isiqúh ,l=Kq 195la ,nd fojk ia:dkh ,ndf.k we;ehs i|ykah'

fï w;r 05 fYa%Ksh YsIH;ajfha Èia;%Sla moku u; lvbï ,l=Kq o ksl=;a lr ;sfí'

ta wkQj fld<U" .ïmy" l¿;r" uykqjr" ud;f,a" .d,a," ud;r" l=reKE., iy lE.,a, hk Èia;%slalj,  lvbï ,l=Kq 159la nj úNd. fomd¾;fïka;=j i|yka lf<ah'

yïnkaf;dg" mq;a;,u" r;akmqr hk Èia;%slal j, lvbï ,l=Kq 156la jk w;r wkqrdOmqr fmdf<dkakrej yd uq,;sõ Èia;%slal ;=fkys lvbï ,l=Kq jkafka 154la nj i|ykah'

nÿ,a, Èia;%slalfha lvbï ,l=Kq 153la jk w;r yd fudKrd., yd wïmdr Èia;%slal j, lvbï ,l=Kq 152la nj úNd. fomd¾;fïka;=j i|yka lf<ah'

kqjrt<sh Èia;%slalfha lvbï ,l=Kq ixLHdj 151ls'

jõkshdj Èia;%slalfha  lvbï ,l=Kq jkafka 142la jk w;r th wju lvbï ,l=Kq ixLHdj nj úNd. flduidßia ckrd,a ví,sõ'tï'tka'f– mqIaml=udr uy;d i|yka lf<ah'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY