Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

ksõfhda¾la k.rfha .=.kayhsï fl!;=ld.drh ;=< oU rka jeisls,shla uyck;dj i|yd újD;j mj;S'

b;d,s cd;sl Ñ;% yd uQ¾;s Ys,amsfhl= jk fu!ßisfhda leá,dka úiska lerÜ 18 msßisÿ r;%ka j,ska ksujd we;s b;d fyd¢ka l%shd;aul l, yels fuu jeisls,s fmdaÉÑh Tyq úiska kï lrkq ,en we;af;a ‘weußld’ kñka'


ksõfhda¾la udOH jd¾;d lrkafka krUkakd iy m%o¾Yl NdKavh w;r wdl¾YkSh in|;djla f.dvkef.k fuu m%o¾Yl NdKavh .=.ka ysï fl!;=ld.drh ;=< iúlr we;s njhs'

fuh ‘ks.re NdKavhla’ f,ighs fl!;=ld.drh úiska úia;r fldg we;af;a'

.=.kayhsï fl!;=ld.drfha fmr mgka mej;S ‘firñla’ jeisls,s fmdaÉÑhla bj;a lr fuu r;arka jeisls,s fmdaÉÑh iúlr ;sfí'

fl!;=ld.drh keröu i|yd uqo,a f.jd we;=,ajk ´kEu wfhl=g fuu jeisls<sh mdúÉÑ fldg ‘*a,Ia’ lsÍu o l, yels fõ'

ishhg tlla muK jk iq¿ msßilg ysñù we;s iqfLdamfNda.S NdKavhla idudkH ck;djg;a mßyrKh lsÍug wjia;dj ,nd §u fuys wruqK nj n,OdÍyq mji;s'

uq,dY%h BBC f,dal mqj;a fiajh

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY