Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

r.¾ l%Svl jiSï ;dcqükaf.a isref¾ we;eï fldgia ud,fò - ihsgï fm!oa.,sl ffjoH úoHd,fha Wm l=,m;sjrhd úiska /f.k f.dia we;s njg mejfik isoaêh iïnkaOfhka úu¾Ykhla isÿlrk f,i b,a,d ffjoH mSG YsIH l%shdldÍ lñgqj wo^26& ryia fmd,Sish fj; meñ‚,a,la f.dkq l<d'


fld<U ysgmq m%Odk wêlrK ffjoH ks,OdÍ uydpd¾h wdkkao iurfialr ;ud hgf;a fiajh l< lïlrejka ,jd jiSï ;dcqãkaf.a YÍr fldgia we;=¨‍ fldgia lsysmhla ud,fò ihsgï wdh;khg f.k .sh njg miq.shod fld<U ufyaia;%d;a wêlrKfha§ fy<sjqKd' 

wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ ks,OdÍka tys§ lshd isáfha fï iïnkaOfhka fndfyda fofkl=f.ka m%Yak lr we;s w;r" Tjqka ,ndÿka m%ldYj,g wkqj fuu lreKq wkdjrK ù we;s njhs' tfukau miq.shod md¾,sfïka;=fõo fï iïnkaOfhka l;dnyla we;sjqKd' 

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY