BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

දඟයි, වයින් කරපු බෝනික්‌කියක්‌ වගේ – මහේෂි ගැන ඉන්දීය සුපිරි නළුවා කියූ කතාව

miq.sh Èkl ,xldjg meñ‚ bka§h iqmsß k¿ kS,a ks;ska uqflaIa ,xldfõ fhdjqka ks<shl jk ufyaIs uOqYxld ms<sn|j meye§ug m;ajQ mqj;la jd¾;d jkjd'

—f.dvla‌ oÕhs' thd yßhg jhska lrmq fndaksla‌lshla‌ jf.a ˜ hehs kS,a ks;ska uqflaIa weh iïnkaOfhka m%ldY lr ;sfnkjd'

ufyaIs uOqYxld Tyq iu. .;a PdhdrEm lsysmhla o ish f*ianqla .sKqug tlalr ;sfnkjd'

« PREV
NEXT »

Facebook Comments APPID

About Us

logo

fbtemplates in Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc interdum metus vitae dui tempus ornare. Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.

Nulla facilisi. Vivamus id eros sit amet lorem condimentum ultrices. Phasellus imperdiet, magna at sodales dictum, nibh mauris tempor nulla, in consequat est purus eget.