Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

yÈis ue;sjrKhlg uqyqK§u i|yd ue;sjrK fldñiu ish lghq;= fï jk úg wdrïN lr we;'

rg mqrd Pkao uOHia‌:dk f;aÍu yd tajd mÍla‍Id lsÍfï lghq;= óg Èk lSmhlg fmr wdrïN l< nj ue;sjrK fldñifï wdrxÑ ud¾. mjihs'


tfukau mdi,a ksjdvq ld,h wjika ùfuka miqj ue;sjrK rdcldß i|yd fhdojkq ,nk ks,OdÍka ms<sn| ix.Kkhla‌ isÿfldg ks,Odß ,ehsia‌;= ilia‌ lsÍug fï jk úg ie,iqï lr ;sfí' ue;sjrK fldñifï fufyhùu u; Èia‌;%sla‌ ue;sjrK ld¾hd, u.ska fuu jev lghq;= isÿlrkq ,nhs'

m<d;a md,k ue;sjrKh" m<d;a iNd ;=kl ue;sjrKh yd kj wdKa‌vql%u jHjia‌:dj fjkqfjka cku; úpdrKhla‌ meje;aùug kshñ;h'

fuu ue;sjrK w;=ßka l=uk ue;sjrKhla‌ wdj;a th id¾:lj meje;aùu i|yd ish fldñIka iNdj fï jk úg lghq;= wdrïN lr ;sfnk nj tu wdrxÑ ud¾. mejiS h'

cku; úpdrKh yÈisfha meje;aùug isÿjqjfyd;a fuf;la‌ ta i|yd uqo,a fjkalr ke;;a rcfha taldnoaO wruqo,ska uqo,a ,nd.; yels nj jd¾;d fõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY