Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

úYajúoHd,j, ndysr Wmdê wfmala‌Ilhka ,shdmÈxÑ lsÍï iSud lsÍug úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj mshjr f.k we;ehs jd¾;d fõ'

ta wkqj ñka bÈßhg ndysr Wmdê i|yd ,shdmÈxÑ úh yela‌fla wod< mSGhg wNHka;rj we;=<;a lr .kakd YsIH ixLHdjg iudk msßila‌ mu‚' úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdj f.k we;s fuu ;SrKh 2016$13 pl%f,aLfhka ish¨‍u úYajúoHd,j,g oekqï § we;s w;r ,nk ui m<uq jeksod isg fuu pl%f,aLh l%shd;aul flf¾'


ndysr Wmdêj, .=Kd;aulNdjh jeä lsÍfï wruqK we;sj miq.sh wdKa‌vqfõ Wiia‌ wOHdmk weue;sjrhdj isá tia‌' î' Èidkdhl uy;do ta i|yd ,shdmÈxÑ l< yels YsIH ixLHdj wod< mSGhg wNHka;rj n|jd .kakd YsIH ixLHdj fuys fo.=Khlg iSud l< w;r t,a, jQ oeä úfrdaOh u; tu iSudjo bj;a lsÍug úYajúoHd, m%;smdok fldñIka iNdjg isÿúh' 

tf,i iSud lsÍfuka úfYaIfhka Wiia‌ wOHdmkhg fhduq ùug wfmala‌Id lrk .ïno ;reK ;re‚hkag widOdrKhla‌ isÿjk njg woyia‌ bÈßm;a úh'

flfia jqjo ndysr Wmdê wfmala‌Ilhka ,shdmÈxÑ lsÍu iSud lsÍug m%;smdok fldñIka iNdj f.k we;s ;SrKhg úYajúoHd, wNHka;rfhka úfrdaOhla‌ kef.ñka mj;sk nj jd¾;d fõ'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY