Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

hqO .egqï fya;=fjka bkaÈhdjg m<df.dia trg irKd.; l|jqrej, /£ isá ;j;a Y%S ,dxlslhska msßila wo ^13& Èjhskg meñ‚fhah'

ta" kej; mÈxÑ lsÍï yd yskaÿ wd.ñl lghq;= wud;HdxYfha iy tlai;a cd;Skaf.a udkj ysñlï ljqkais,fha ueÈy;aùfuks'

mjq,a 35lg wh;a mqoa.,hska 90 fofkl= fuf,i wjia:d foll§ Èjhskg meu‚fhah'


Èjhskg meñfKk tla mqoa.,fhl= i|yd wfußldkq fvd,¾ 75la ,nd§ug ie,iqï lr we;s w;r m%jdyk §ukd f,i wfußldkq fvd,¾ 19la ,ndfok nj wud;HdxYh i|yka lf<ah'

óg wu;rj tla mjq,la i|yd wdydr fkdjk øjH ,nd.ekSug wfußldkq fvd,¾ 75l uqo,la ,nd§ug ie,iqï lr ;sfí'

fuu ish¨‍ wdOdr tlai;a cd;Skaf.a irKd.;hska ms<sn| uyflduidßia ld¾hd,h u.ska ,nd§ug kshñ;h'

fuu irKd.;hska Tjqka mÈxÑj isá uq,a.ïìïj, mÈxÑ lrùug wjYH mshjr f.k we;s w;r ksjdi bÈlsÍï i|yd wud;HdxYh u.ska m%;smdok ,nd§ug mshjr f.k we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY