Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

f,dj f;,a ksmojk rgj, kdhlhskaf.ka iukaú; Tfmla ixúOdkh úiska ishhg 5lska f;,a ñ, by< oeóug ;SrKh lr ;sfí'

fï wkqj Èkl fndrf;,a ksIamdokfhka ,laI y;l ner,a m%udKhla wvqlsÍug Tfmla ixúOdkh mshjr f.k we;'

wg jirlg miqj m%:u j;djg fuu ;SrKh f.k we;s nj úfoia udOH wkdjrKh lrhs'

fï ms<sn| woyia olajñka brdkfha Lksc f;,a wud;H ìcdka laIka.fkaÊ mjid we;af;a Tfmla ixúOdkh úiska b;d fyd| ;SrKhla wo f.k we;s njhs'

fï w;r furg Lkscf;,a l¾udka; wud;HdxYh i|yka Cf<a f,dal fj,|fmdf,a fndr f;,a ner,hl ñ, ishhg 6 lska by< oeóug f;,a ksIamdolhska .;a ;SrKh ms<sn|j wOHhkhla isÿlrk njhs'

fuh furg wd¾Ólhg wys;lr wkaoñka n,mdkq we;s nj;a fï wkqj oekg jvd jeä uqo,lg fndrf;,a ner,hla ñ,§ .ekSug isÿjkq we;s nj;a Lkscf;,a l¾udka; wud;HdxYfha f,alï iqo¾ud lreKdr;ak uy;añh i|yka lf<ah' 

flfia fj;;a furg bkaOk ñ, by< oeófï ;SrKhla fuf;la f.k fkdue;s nj f,alïjßh wjOdrKh l<dh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY