Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ÿïßhg .,a.ik mqoa.,hskag fjä ;eìug ÿïßh wdrlaIl ks,OdÍkag .sks wú § we;;a Odjkh jk ÿïßhj, tu .sks wú Ndú;d lsÍfï .egÆjlg ÿïßh wdrlaIl ks,OdÍka uqyqK § isák nj ÿïßh wdrlaIl wxY i|yka lrhs'

YS>%.dó yd rd;%S ld,fha Odjkh jk ÿïßhkaj, wdrlaIdjg ÿïßh wdrlaIl ks,OdÍka fj; .sks wú ,nd § ;sfí' tla ÿïßhlg .sks wú iys; wdrlaIl ks,OdÍka fofokd ne.ska wkqhqla; lr ;sfí'

ÿïßhg .,a .ik mqoa.,hska ksYaaÑ;ju y÷kd.ekSulska f;drj Odjkh jk ÿïßhj, isg fjä ;eìfuka ÿïßh ud¾. wjg isák fjk;a mqoa.,hskag;a wk;=rej,g uqyqK §ug isÿjkq we;s nj ÿïßh wdrlaIl wxY mjihs'

ßmSg¾ j¾.fha .sks wú ÿïßh wdrlaIl ks,OdÍka fj; ,nd § we;s w;r tajd È.ska yd nßka jeä ksid yeisrùugo wmyiq ù ;sfí'

ÿïßh wdikj, we;sjk .egÆ" ÿïßhj, isák .eg lmkakka w;awvx.=jg .ekSu hdplhska yd fjf<÷ka bj;a lsÍu jeks ldrKd bgq lrñka .sks wúo yeisrùu m%dfhda.sl l< fkdyels nj ÿïßh wdrlaIl fiajd wdrxÑ ud¾. fmkajd ÿks'

ÿïßh wdrlaIl wxYh i|yd miq.sh ld,fha msiaf;da, 25lao ñ,§f.k we;s w;r kuq;a msiaf;da, Ndú; lsÍu i|yd ÿïßh wdrlaIl wxYj,g uff;la mqyqKqjla § fkdue;slñka tu msiaf;da,o Ndú;hg fkdf.k .nvdlr ;sfnk nj ÿïßh wdrlaIl fiajd wdrxÑ ud¾. jeäÿrg;a mejeiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY