Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

wOHhk fmdÿ iy;sl m;% Wiia fm< úNd.h wo ^02& fmrjre 08'30g wdrïN fjhs'

ta wkqj uOHia:dk 2204l§ úNd.h meje;afjk nj Y%S ,xld úNd. fomd¾;fïka;=j i|yka lf<ah'

whÿïlrejka ;=ka ,laI 15"605 fofkla úNd.h i|yd fmkS isák w;r bka isiqka fo,laI 40"991 fofkl= mdi,a whÿïlrejka fjhs'


úNd. m%fõY m;%h" cd;sl yeÿKqïm; fyda j,x.= úfoaY .uka n,m;%h /f.k fmrjre 08'00 fmr whÿïlrejka úNd. uOHia:dk fj; meñ‚h hq;= nj úNd. fomd¾;fïka;=j i|yka lf<ah'

úNd. m%fõY m;%fha fodaI mj;Skï ta ms<sn| úNd. fomd¾;fïka;=fõ ÿrl:k wxl 1911g fyda 011 2 784 208" 011 2 784 537 fyda 011 3 188 350g weu;Sfuka ksjerÈ lr .; yelsh'

úNd.fha§ iaudÜ w;a Trf,daiq" cx.u ÿrl:k iy úoHq;a WmlrK Ndú;fhka jxpd isÿ lrfkao hkak ms<sn| úfYaI wjOdkhla fhduq lr we;s w;r tjeks wjia:djl§ ovqjï kshu lrk nj úNd. fomd¾;fïka;=j i|yka lf<ah'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY