Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

wrKdhl ÈúkeÕ=‍u fomd¾;fïka;=jg wh;a f.dvke.s,a,l jy,h u; ke.S úfrdaO;djfha ksr; jQ mqoa.,hska miafofkl= wrKdhl fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k ;sfnkjd'

kdhhEu fya;=fjka wjodkï l,dm f,i kï l< ia:dkj, ck;dj h<s mÈxÑ lsÍug f.k we;s ;SrKhlg tfrysj úfrdaOh m< lrñka miq.shod wrKdhl m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h bÈßmsg m%foaYjdiSka msßila úfrdaO;djhl ksr; jqKd'

tu wjia:dfõ m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h wi, msysá Èúke.=u nexl= ixj¾Ok f.dvke.s,af,a jy,h u; ke. úfrdaO;djfha ksr; jQ mqoa.,hska mia fofkl= fuf,i wrKdhl fmd,Sish úiska w;awvx.=jg f.k we;s nj i|yka'

rcfha wdh;khlg whq;= f,i we;=¿ùu" tys rdcldÍ lghq;=j,g ndOd lsÍu iy rdcH foam<j,g ydks isÿlsÍu hk fpdaokdj u; fudjqka w;awvx.=jg .;a njhs wrKdhl fmd,Sish mejiqfõ'

w;awvx.=jg .;a iellrejka miafokd udjke,a, ufyaia;%d;a wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka wk;=rej remsh,a ,laIh ne.ska jQ YÍr wem u; uqodyer we;'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY