Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

fï ojia j, f*ianqla iy iudccd,d fjí wvú yryd jeämqr l;d fjk fohla ;uhs —irK ˜ ljqo b;ska fï irK lshkafka irK lshkafka isÿ fg,skdÜfha bkakk n<,a ;äfhla b;ska irK .ek f.dvla wh l;dfjk ksid b;ska mÜg fld,a,d ksjqia wms ys;=jd irK .ek Thd, fkdokakd fohla .ek lshkak b;ska fï irK lshk n<,a ;ähdf.a úia;r irkf.a whs;slre iy isÿ fg,skdgfha rplhd jk iuka tÈßuq‚ uy;d wo Tyqf.a f*ianqla fjí wvúhg uqod yer ;snqfKa fuf,isks

irK irK jQfka fldfyduo.@

uf.ka f.dvla wh weyqj fohla ;uhs is÷ tfla mQig irK lshk ku oeïfu wehs lsh,d' tal wymq m%udKh jeä ksid;a irK oeka f.dvla ckm%sh ksid;a fya;=j lshkakï'

f.dvla f.j,a j, nqÿ ms<su levqKdu ñksiaiq taj .syska odkafka mkaif,a fnda .y hgg' mQisfhda odk wyUq megõ rxpq msáka .syska odkafka mkai,a biairyg' kslx fkfuhs fmd,s;ska Wr j, od,d' iuyr megõ ta ljr we;=f,u uefrkjd ldf.j;a fk; fkd.eà' uu okakjd iuyr ñksiaiq tfyu lrkafk wehs lsh,d' ta;a tfyu lrk whf. ys; ßÿfkd;a lsh,d ta .ek wms l;d fkdlr buq'

fidar; fmdä yduqÿrefjda ojila .ukla jev,d wdmsgg mkai,g jäoa§ mkai, bÈßmsg msúiqu wi, ljrhla ir ir yçka fi,fjkjd' fidar; fmdäku ìh jqK;a ta fj; ,x fj,d n,kjd' t;fldg ljfrka fn,a, t<shg od,d mQia meáfhla {dõ lshkjd' wfka b;ska fidar; fmdä kug yß wdid ysf;kjd' mkai,g wrka .syska yodjvd .kakjd' wirK fj,d irKla fydhdf.k wdmq mQia meáfhla ksid fidar; ta mQig irK lshk ku odkjd' Tkak tfyuhs irKg ku jegqfka'

irKg rÕmdk mQia meáhf.a ku meà' meàf.a wïu meá;a tlal megõ 4 la oeïud' wjdikdjka; úÈyg bka 3 lau uereKd' b;sß jqfka meà ú;rhs' ta ksid meà 4 fofklaf.a lsß ;kshu î,d blaukg f,dl= jqKd' fyd|gu yqr;,a jqKd' thdf.a jhi udi myla ú;r fjkjd' uf.a fmdä Wka fokakg yqr;,a fmkak,d n;a ljmq meà oeka ,xldfju fmdä Wkag i;=gla f.akjd' ;sßifkla jqk;a meàg ;snqfK uy mqÿu ffojhla'

fldfydu yß wka;su jqfKa uf.a fmdä Wkafokak yqr;,a lr lr b|mq mQia meáhd ,xldfju yqr;f,a jqKd' oeka yeu i;shlgu ojia folla uu .syska thdj wrka tkjd' wdhs .syska fokjd' f.or b|mQ mQia meáhd Iqáka .shd' fï fjoaÈ thd fmd,ams;s.u Iqáka' wdhs tklx fmdä Wka fokakd n,ka bkakjd' uu ys;kafk wfma meà oeka irK lsh,d ku;a fjkia lrf.k iEfykak ld¾hnyq, pß;hla fj,d' ug;a yß i;=gqhs msg rg kfhlag jvd ,xldfõ mQfila ùrfhla fjÉp tl' fidar; fmdä yduqÿrefjda we;=¿ <ud pß; rÕolajk orejka ;uhs fï yeu j¾Khlau lÈug ks¾udKh ;=, is;a;ï lf,a' ta f.!rjh ta orejkag iïmQ¾K f,i ,efnkak ´k' Tjqkaj ta úÈyg yiqrjk ;s<sKj;a u;la lrkak ´k' fmdä orejka iy mQia meáfhla fï úÈyg yiqrjk tl wNsfhda.hla ;s,d' WU,d fiÜ tl ta wNsfhda.h ,iaikg f.dv oeïud' wdihs' ,iaikhs' iqka|rhs' b;ska ia;=;shs'

iuka tÈßuq‚
is÷ msgm;a rpl'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY