Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

ima; lkHd lkao ;rKh lsÍug f.dia w;ruxjQ iriú isiqka miafokd yuqjQ nj wo ^17& WoEik hqo yuqodj i|yka l<d'

Bfha iji 2'30g muK ima; lkHd l÷ ;rKhg .sh fuu msßi w;rux ù we;s nj fmd,Sish oek f.k we;af;a rd;%S 7'30 g muK njhs mejfikafka'

le<‚ úYajúoHd,fha isiqka isõfofkl= iy fld;,dj, wdrlaIl úoHd mSGfha isiqfjl= fuu msßig wh;a jk w;r le<‚fha YsIHfhl= iy YsIHdjl m%xY cd;slhka njhs mejfikafka'

rlaIs;h ;=<g msúis isiqka whym;a ld,.=Kh ksid kej; meñŒug W;aidy l< o tu wjia:dfõÈ Tjqka w;rux ù ;sfnkjd'

ldka;djla ie;mS isák wdldrfhka Y%Smdo wvúfha msysá fï iqkaor ima; lkHd l÷ Yslrh 1974 foieïn¾ 04 jeks Èk ‘ud¾áka thd˜ kue;s .=jka iud.ug wh;a ü'iS' 08 .=jka hdkh o u.Ska 184la yd .=jka hdkfha ld¾h uKav,h 07 fofklao iu. úkdYhg f.k hkq ,enqjd'

fï fÄojdplfhka wk;=rej Y%S ,xldfõ" fkdagka ì‍%Ê fmd,sia n, m‍%foaYfha msysá ima; lkHd l÷ jeáh ms<sn|j f,dj oi; m‍%isoaêhg m;ajqKd'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY