Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

VIDEO PORTAL

FACEBOOK

jirl ld,hla we;=<; hdmkfha isjf,da.kdoka úoHd kue;s 18 yeúßÈ isiqúhf.a >d;khg wod<j isÿ l< ish¨‍ mÍlaIK wjika lsÍug ryia fmd,Sish iu;a ù ;sfí'

ryia fmd,Sisfha iuQy uxfld,a, úu¾Yk wxYfha ia:dkdêm;s fmd,sia mÍlaIl ksYdka; o is,ajd uy;d m%uqL ryia fmd,Sisfha úfYaI fmd,sia lKavdhula isÿl< úoHd >d;kfha mÍlaIK f.dkqj iellrejkag tfrysj uydêlrKh yuqfõ kvq mejeÍu ioyd kS;sm;sjrhd fj; Ndr§ ;sfí'

úoHd isiqúh meyerf.k hEu" ¥IKh lsÍu" >d;kh lsÍu" Bg wdOdr wkqn,o§u" l=uka;%Kh lsÍu wd§ fpdaokd hgf;a ryia fmd,Sish úiska iellrejka 12fofkl= w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

hdmkh uydêlrKfha isákqfha tla úksiqrejrhl= mu‚' kuq;a fuu wmrdOh úfYaI wêlrK lghq;a;la f,i i,ld cQß iNdjlska f;drj uydêlrK úksiqrejreka ;sfokl=f.ka iukaú; úfYaI úksiqre uvq,a,la yuqfõ úNd. lsÍug rch ;SrKh lr ;sfí'

ta wkqj hdmkh uydêlrKfhaÈ m%:u jrg ;%smqoa., úksiqre uvq,a,la yuqfõ úoHd >d;k kvqj tys§ úNd. lsÍug kshñ;h'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY