Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

ñ, md,khlg hg;a lrk ,o w;HjYH wdydr øjH 16la .eiÜ lsÍug lghq;= lrk nj jdksc yd l¾udka; lghq;= wud;HxY f,alï à'tï'fla'î f;kakfldaka uy;d mjihs'

Tyq fï nj mejiQfõ wo^14&fld<U mej;s udOH yuqjl§h'

bka miq tu wdydr øjH jeä ñ,g wf,ú lrkq ,nk fjf<|ie,a mdßfNda.sl lghq;= wêldßh u.ska jg,d fj‍f<÷kag tfrysj kS;suh l%shd ud¾. .kakd nj Tyq i|yka lf<ah'

fuu wdydr øjH ,ehsia;=fõ mj;akd mßÈ fj<|mf<a mj;akd Wïn,lv lsf,dajl ñ, re'240kao" uqx weg re'45kao wvqù we;s nj lsj yelsh'

ñ, md,khg hg;a lrk ,o tu wdydr øjHj, iïmQ¾K ,ehsia;=j fufiah'

^tla lsf,dajl ñ, .Kka i|yka fõ&

l=l=,a uia^iu iys;& re'410'00


l=l=,a uia^iu rys;& re'495'00

r;= mßmamq re'169'00

yd,aueiafida ^;dhs& re'495'00

yd,aueiafida ^vqndhs& re'410'00

lv, re'260'00

uqx weg re'220'00

áka ud¨‍ re'140'00

iSks re'95'00

;sßÕ=‍ msá re'87'00

iïmQ¾K fhdoh iys; lsß msá^wdkhksl& re'810'00

iïmQ¾K fhdoh iys; lsß msá^foaYSh& re'735'00

w¾;dm,a re'120'00

f,dl= Ækq re'78'00

úh<s ñßia re'385'00

lÜg lrj, re'1100'00

id,hd lrj, re'425'00

Wïn,lv re'1500'00

iiagcka lsß msá re' 1500'00

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY