Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

Mini Gossip

KELIBIMA

FACEBOOK

2016 wxl 6 orK laIqø uQ,H mk; l%shd;aul lsÍug mshjr f.k we;s nj w.%dud;H ld¾hd,h mjihs'

w.%dud;H rks,a úl%uisxy úiska cd;sl m%;sm;a;s iy wd¾Ól lghq;= wud;Hjrhd jYfhka Bg wod< ksfhda.h miq.sh 11 jeksod .eiÜ m;%fhka m%isoaO lr we;ehs w.ue;s ld¾hd,h ksl=;a l< ksfõokhl oelafjhs'

ÿmam;a ck;djf.a jeä fldgilg Kh myiqlï ,ndfok laIqø uQ,H Kh jHdmdr furg§ hï md,k ;ka;%hlg hg;a jk m<uqjeks j;dj fuh njo tu ksfõokfha i|yka fõ'

fuh ft;sydisl wjia:djla nj;a" ffk;sl rduqjla fkd;snQ ksid laIqø Kh uqjdfjka ilaú;s" o~qjï uqo,d,s jeks l+G jHdmdßlhka ìys ùu ;=<ska wirK ck;dj uq,d ù ;snqKq nj;a" ñka miq fujeks wl%ñl;dj,g bvla fkdue;s nj;a w.%dud;H ld¾hd,h jeäÿrg;a mjihs'


If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY