Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

Advertisements

Loading...

MINI GOSSIP

KELIBIMA

FACEBOOK

miq.shod fldia.u" id,dj hqO yuqod l|jqf¾ wú .nvdfõ isÿjQ .skak iy msmsÍï iïnkaOfhka mÍlaIK mj;ajk ryia fmd,Sish fï jkúg fin¿ka 35fofkl=f.ka m%ldY igyka lrf.k ;sfí'

tu msßi w;r hqO yuqod l|jqf¾ WKav .nvdfõ wdrlaIdjg isá hqO yuqod fin¿ msßila o isák nj jd¾;d fõ'

Bfha ^09& iy fmf¾od hk foÈk wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=fõ iyldr fmd,sia wêldßjrfhl=" fmd,sia mÍlaIljrfhl= we;=¿ úfYaI lKavdhula tu ia:dkhg f.dia mÍlaIK wdrïN lr we;s w;r ;ju;a mÍlaIK lghq;= isÿflfrñka mj;S'

l|jqr ;=< we;s wkdrlaIs; Ndjh ksid m;=rï .nvdj wi,g hEug tu lKavdhug fkdyels ù we;;a Tjqka fjk;a ia:dkhl isg yuqod idudðlhkaf.ka m%ldY igyka lrf.k we;'

tu msmsÍfuka tla yuqod finf<la ñh.sh w;r ;j;a fofofkl= nrm;, ;=jd, ,eîh'

m%foaYfha ksjdi /ilg o mQ¾K jYfhka yd w¾O jYfhka ydks isÿjQ w;r fï jkúg rcfha iy yuqodfja ueÈy;aùfuka m%;sixialrK lghq;= isÿflfrñka mj;S'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak
gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

VIDEO PORTAL

GALLERY