Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

w¨‍;a mrmqr l,dlrejka msßilg myr§u iïnkaO kvqj úNd.hg .;a wjia:dfõ§ wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisá tu kvqfõ meñ‚,af,a idlaIslrejka f,i kï lr isák rx.k Ys,amskS iuk,S f*dkafiald iy .dhk Ys,amS bkaøpdm ,shkf.a hk whj¨‍ka w;awvx.=jg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,ig ksfhda. lrñka l=reKE., m%Odk ufyia;%d;a .S;dks úfÊisxy fufkúh Bfha ^31od& újD; jfrka;= ksl=;a l<dh'

ufyia;%d;ajßh fuf,i jfrka;= ksl=;a flf<a zuq<dfjka ñfouqz hk uefhka miq.sh ckdêm;sjrK iufha§ l=Uqla.efÜ k.rfha§ m%ix.hla mj;ajñka isá w¨‍;a mrmqr l,dlrejka msßilg myrÿka njg jhU m<d;a iNd uka;%s lu,a bkaÈl uy;d we;=¿ msßilg tfrysj l=reKE., ufyia;%d;a wêlrKh yuqfõ f.dkq lr we;s kvqj Bfha h<s le|jQ wjia:dfõ§h'

m<d;a iNd uka;%s ‍lu,a bkaÈl uy;d iy fï kvqfõ ú;a;slrejka f,i kï lr isák ;j;a ;sfokl= Bfha Èkfha§ wêlrKh yuqfõ fmkS isá w;r fï kvq úNd.fha meñ‚,af,a fojeks iy miajeks idlaIslrejka f,i kï lr isá iuk,S f*dkafiald fufkúh iy .dhk Ys,amS bkaøpdm ,shkf.a uy;d fyda meñ‚,s md¾Yajh fjkqfjka lsisÿ kS;s{jrhl= fyda wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisáfhah'

Bfha Èkfha§ kvq úNd.h meje;afjk njg wêlrKh úiska fmr oekqï§ula lr ;sìh§;a meñ‚,af,a idlaIslrejka wêlrKh yuqfõ fmkS fkdisàu ie,ls,a,g .;a m%Odk ufyia;%d;ajßh Tjqka w;awvx.=jg f.k wêlrKh fj; bÈßm;a lrk f,ig ksfhda. lrñka újD; jfrka;= ksl=;a l<dh'

tu wjia:dfõ§ ú;a;slrejka fjkqfjka wêlrKh yuqfõ lreKq oelajQ kS;s{ lS¾;s ÿkqisxy uy;d meñ‚,af,a idlaIslrejka wêlrKhg meñŒu uÕyßkafka kï ú;a;slrejka f,i kï lr isák m<d;a iNd uka;%sjrhd we;=¿ msßi uqod yßk f,ig wêlrKfhka b,a,d isáfhah' kvq úNd.h cQ,s ui 7 jeksod h<s le|ùug kshñ;h'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY