Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

Tn okakjfka isxy, wÆ;a wjqreoaog wmg jeä yßhlau lkak fjkafka f;,a lEu'oekau bokau fldf,iagfrda,a álla yß md,kh lr .;af;d;a wmg tl f.dvdla jákjd'Tn okakjfka f;,a lEu jeämqr .ekSfuka we;sfjk fldf,iagfrda,a ;;ajh md,kh lrk tl fndfydu wmyiq fohla'fndfyda wh ys;ka bkafka fïl mrïmrdfjkatk f,vla lsh, Wk;a tlg fya;=j cdkj, n,mEu muKlau fkfuhs'uq,slju wm .kakd wdydr rgdj ;uhs fïlg n,mEula jkafka'


wms wo lshkak hkafka fï joldr fldf,iagfrda,a md,khg iqÿiq f.or§u ilid .; yels mdkhla ms,snoj'´kEu wfhl=g fld;a;u,a,s fld< lsysmhla"mdia,s fld< lsysmhla fj<ofmdf,ka ñ,g .; yelshs' 
ksjfia§ lrmsxpd fld< lsysmhla iy iqÿ <QKq ìla 4la 5la wrf.kfï ish,a, j;=r ñ,s ,Sg¾ 500 la muK we;s msßisÿ Ndckhlg oud fydÈka ;ïnd ;eïnQ j;=r ysia näka mdkh lrkak'i;shlg fojrla udihla lr,d fld,iagfrda,a mÍlaIdjla lr,d n,kak'Tng meyeÈ,s fjkila n,d .kak mq¿jka'ta ú;rla fkfuhs fuu mdkh jl=.vqj, ;ekam;a ù ;sfnk wmo%jh bj;aùug;a .=Kodhlhs' Tng fldf,iagfrda,a ;sfnkjdkï Öia ng¾ fhdoh iys; lsß j¾. lEug fyda îug .ekSu iSud l, hq;= jkjd'ÆKq lk tl wvq lr,d yeï fílka f;,a wêl uia j¾. lEu fukau neÿï j¾.;a md,kh lrkjdkï fydohs'
fc,s j¾. ´Ü msá j,ska idod .kakd Wfoa wdydr r;= yd,a leo nd¾,s OdkH j¾. r;= n;a fld,mdg t<jÆ iy m,d j¾. fnd%fld,s iy T!I§h Ydlhla jk weiamer.ia lEug .kakjd kï b;du .=Kodhlhs' ;ka;= wdydr .a?ï 5-10 w;r m%udKhla wdydr fõ,g tl;= lr .kakjdkï fld,iag%r,a wvqlr .kak mq¿jka'

;jo Tfï.d 3 f,i wvx.= jk f;,a j¾.h wvx.= ud¿ j¾. wfma YÍrhg .=K odhlhs'ieuka "l=vd jejq ud¿ iy l=vd uqyqÿ ud¿ j, fuu Tfï.d 3 wvx.= jkjd'f;,a w;HjYH wjia;djl§ T,sjq Ths,a álla oeuqjdg jrola ke;;a ks;ru Ndú;d lrkak tmd'

b;ska uu ys;kjd wo ,smsh Thd,g f.dvla jeo.;a lsh,d' m%d¾:kd lrkjd ,nk wjqreoao ksfrda.su;a kj jirla fjkak lsh,'tl ys;ska m%d¾;kd lrk wh ;j;a flfkl=g lr,d ;j;a whl=f.a f,vla iqj lsÍug lr Share Wojq jkak'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY