Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

oeka fïl lshjkak w;g .;a;du fl,af,la ,sh,d ;sfhkjd lsh,d wjq,la .kak tmd' fudlo fld,a,kag fld,a,kaj f;afrkjdg jvd fl,a,kag fld,af,da f;afrkjd" oefkkjd' tal ksid fl,af,la fïl ,sõjd lsh,d wjq,la .kak tmd' fld,af,la jqKdu /jq, ;sfhkak ´fka lsh,d l;djla ;sfhkjdfka' tfyuhs lsh,d b;sx jjkakï jdf,a /jq, jj,d f;areula keye'
tal ksidu fïl lshjk .uka /jq, jj,d bkak lÜáh fmdâvla n,kak Thd,;a Handsom fjkak /jq, lmkafka fufyuo lsh,d'

uQK f;;aj ;sfhk fj,djl ;uhs /jq, lmkak fyd|u fj,dj' fudlo /jq,a .ia 30] la ú;r c,h Wrd .kakjd' tal ksid /jq, lmk tl ;shqKqj jf.au myiqfjka lrkak mq¿jka' fyd|u foa ;uhs kEjdg miafia /jq, lmk tl' ke;akï ñks;a;= lSmhla uQK f;;a lrf.k b|,d /jq, lemqj;a tafl wjq,la fjkafk kE' wfkla tl /jq, lmkak Shaving Cream - Foam tlla yß mdúÉÑ lrkak' tal ksid f¾i¾ tl fyd|g yiqrj,d /jq, lmkak t;fldg mq¿jka fjkjd'


ta jf.au Shaving Cream wdf,am lrkak ´fka uqyqK my< b|,d Wvq w;g' t;fldg /jq,a .ia fyd¢ka fl<ska fj,d /jq, nEu myiq lrkjd' yeu fj,dfju fyd| ;;a;ajfha ;shqKq ;,hla ;sfhk f¾i¾ Ndú; lrkak u;l ;shd .kak' fudlo /jq, lmkfldg /jq,a .ia jf.au iu u;=msg ia;rh bj;a fjkjd' yßhg lefmkafka ke;s f¾i¾ tllska lmkak .shdu ydks fjkjd' lemSï iSÍï fjkjd' talhs lshkafk fyd| ;;a;ajfha f¾i¾ tlla Ndú;hg .kak lsh,d. f¾i¾ tl fyda ;,h udre lrk ld,h ;SrKh lrkak ´fka b;sx Thd,u ;uhs' ta Thd,f.a /jqf,a iajNdjh wkqj' idudkHfhka lemSï jdr 3-10 w;r ld,fha§ f¾irh fyda ;,h udre lrkak ´fka' yenehs Bg l,ska ;,h fudg jqKd lsh,d oefkkjd kï b;sx f¾i¾ tl udre lrkaku fjkjd'

wfkla ldrKdj ;uhs /jq, lemSu lrkak ´fka /jq,a .ia jefjk ÈYdjghs' Bg úreoaO me;a;g lmkak .shdu ;uhs b;sx lemSï, iSÍï we;sùu jeäfjkafk'

uqyqfKa fome;af;ka mgka wrf.k wka;sug kslg fn,a, m%foaYhg meñKSu iqÿiqhs' ta jf.au /jq, lemSu jvd;a myiq m%foaYj,g f;;ukh Wrd.ekSug jeä ld,hla ,efnk ksid lemSu myiqhs'

ta jf.au wksjd¾hfhka /jq, lemqjdg miafia f¾i¾ tl fydaokak wu;l lrkak tmd' kslx f¾i¾ tl msyso,d ;sîfuka fjkafk blaukg f¾i¾ tl fudg fjk tlhs'

/jq, lmkfldg uqyqfKa u;= msg ia;rh bj;ajk w;r iu ixfõ§ fjkjd' ta ksid Moistarize - After Shave Lotion j¾.hla wdf,am lrkak' fudlo t;fldg uqyqfKa yu fyd| ;;a;ajfhka ;shd.kak mq¿jka'

Tkak Tfydu ;uhs yßhgu /jq, lmkjd kï ms<sfj<g /jq, lmkak ´fka' /jq, jjmq fld,af,la fkfjhs Handsome fld,af,la fjkak' tal ;uhs fyd|u foa'

rIsks fukaäia

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY