Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

miq.sh ckm;sjrKfha§ fmdÿ wfmalaIl ffu;%smd, isßfiak uy;dg tfrysj ikaOdk wfmalaIl uyskao rdcmlaI uy;df.a m%pdrk hdka;%kh yryd orefjla meyer.;a nj mejfik kvqj b,a,d wialr .ekSug wo ^15& fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a Widúfha§ l< b,a,Su m%;slafIam úh'w;sf¾l ufyaia;%d;a ;s<sK .uf.a uy;d bÈßfha kvqj le|jd ;sìKs' rcfha fcHIaG kS;s{ ä,dka r;akdhl uy;d lreKq olajñka lshd isáfha iellrejka ckdêm;sjrK mkf;a ;j;a j.ka;s lvlr we;s njhs' tfyhska mÍlaIK wjika ke;s nj;a tfyhska ujg meñKs,a, b,a,d wialr .ekSug wjir fkdfok f,i;a Tyq b,a,d isáfhah'

ielldr iqo¾uka ro<shf.dv iajdëk rEmjdyskS fiajfha m%jD;a;s yd ld,Sk jevigyka ksfhdacH wOHlaI we;=¿ 11 fokl=g tfrysj fpdaokd f.dkq lrk nj rcfha fcHIaG kS;s{jrhd m%ldYlf<ah'

kvqj foieïn¾ 17 jeksodg l,a ;eìKs'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

Advertisements

GOSSIP99

Advertisements

Loading...

GALLERY