Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

kS;s{ iq.kaêld m%kdkaÿ uy;añhf.a y,dj; kS;s{ ix.ufha idudðl;ajh ;djld,slj ;ykï lsÍug Bfha ^18od& meje;s udisl /iaùfï§ talu;slj ;SrKh l< nj y,dj; kS;s{ ix.uh mjihs'úúO wjia:dj,§ kS;s{ iq.kaêld m%kdkaÿ uy;añh úiska furg wêlrK moaO;shg;a" úksiqrejrekag;a" furg isák kS;s{j/kag yd y,dj; kS;s{ ix.ufha we;eï idudðlhkag;a wmydi jk f,iska úúO m%ldY lr we;s njg ;u ix.uhg ,o meñKs,s wkqj iNd /iaúfïÈ fï iïnkaOfhka §¾> jYfhka idlÉpd lr fuu ;SrKh .;a njo tu ix.ufha fcHIaG kS;s{jreka lsysm fofkl=u lshd isáhy '

fuys§ jeäÿrg;a woyia oelajQ tu kS;s{hska"

“kS;s{ iq.kaêld m%kdkaÿ uy;añh úiska lr we;s m%ldYhka iïnkaOfhka úêu;a mßlaIKhla mj;ajd jd¾;djla ,nd .ekSug wm ix.uh idudðl;ajh we;s fcHIaG kS;s{jreka miafofkl=f.ka iukaú; lñgqjla m;a lr.kq ,enqjd' tu jd¾;dj ,efnk f;la wef.a ix.ufha idudðl;ajh ;djld,slj ;ykï lsÍu isÿlrk w;r" Tjqka úêu;a mÍlaIKhla isÿlr jd¾;dj ,ndÿka miq kS;s{ iq.kaêld m%kdkaÿ uy;añhf.ka lreKq úuikjd” hehs mejiSh'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY