Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

2040 jir jk úg fmg%,a fyda ãi,aj,ska Odjkh jk ishÆu fudag¾ r: wf,ú lsÍu ;ykï lrñka yß; ~úma,jhla~ Èh;a lsÍug m%xYh iQodkï fjhs'

kj jevms<sfj, ksfõokh lrñka mßir lghq;= Ndr wud;H ksfld,d Wf,da ^Nicolas Hulot& lshd isáfha" th meßia mßir iïuq;shg m%xYfha lemùu m%o¾Ykh lsÍfï jevms<sfj,l fldgila njh'

2050 jkúg ldnka uqodyeÍfuka úhqla; rdcHhla njg m;alsÍu m%xYfha n,dfmdfrd;a;=j nj o wud;Hjrhd i|yka lf<ah'm%xYfha fudag¾ r: l¾udka;fhka 3'5] la fouqyqka fudag¾ r: ^Hybrid& jk w;r" ta w;ßka úÿ,s n,fhka l%shdlrk fudag¾ r: ;sfnkafka 1'2] la muKs'

2040 jk úg rfÜ ;sfnk fmg%,a fyda ãi,aj,ska l%shd;aul jk fudag¾ r:j,g isÿjkafka l=ula oehs hkak fuf;la meyeÈ,s ke;'

mßir lghq;= ms<sn|j yඬ k.kafkl= jYfhka m%isoaO ksfld,d Wf,da" m%xYfha kj ckdêm;s tïudkqfj,a uefl%daka úiska mßir lghq;= Ndr wud;Hjrhd f,iska m;alrkq ,eìK'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY