Get all the latest news and hot gossip, gossip Lanka news, Sri Lanka exclusive news, Sri Lankan daily Sinhala, Hiru gossip, Neth gossip, celebrity English gossip, and much more on gossip99.com

test

BREAKING NEWS

rd;%S 7'00 muk ;%S frdao r:hlska meñks ;reKhka ;sfofkla n,xf.dv weÛÆïlïy,l fiajhg .sh ;rekshla fiajh ksujd fndaäu fj; hk w;r;=r§ meyerf.k ;sfnkjd'

wehj ÿIkh lsÍug md¿ w;=re ud¾.hla Tiafia Tjqka ;%S frdao r:h Odjkh l,d' fï jk úg wehf.a rka wNdrKo fld,a, ld isá ;reKhska ;sfokdg weh mjid we;af;a fufia wlue;af;ka fuh fkdlrk f,i;a Tjqka iu. leue;af;kau fjka fjka jYfhka tl;= ùug weh leu;s njhs'fï ioyd ;sfokdg fjka fjka jYfhka Èk yd fõ,djka fjka lr.kakd f,ig weh Tjqkag mjid isáhd' miqj ;reKshf.a l;djg ;reKhka ;sfokd leu;s ù wehg Tjqkaf.a ÿrl;k wxl,nd ÿkakd';reKhska ;sfokd iu. iqyojqKq weh Tjqkag WKqiqï yeÿ msßkeuqjd'

miqj i;=gg m;a ;reKhska ;sfokd fld,a,lE rka NdKavo wdmiQ § wjkay,lg /f.k f.dia wehg wjYH wdydrmdk o ,nd§ ix.%y fldg msg;a lr we;'

;uka n,xf.dv frdayf,a wikSmhla ksid m%;sldr .ekSug meñk we;s nj;a wehg lEu md¾i,hla yd j;=r fnda;,hla /f.k meñfkk f,i;a miqod ;reKhskaf.ka ,enqKq ÿrl:k weu;=ï j,g weh mjid isáhd'

frdayf,ka msgjqkq ú.i ;reKhka fjka fjkaj yuqùug weh leu;s jqkq ksid miajre 1'00 g muK tla ;reKhl= lEu md¾i,hla yd j;=r fnda;,hla /f.k weh yuqùug meñK ;sfí' fuu ;reKhd frday, ;=, nxl=j jdä fjkj;a iu.u fmd,sish meñK w;awvx.=jg f.k ;snqkq w;r Tyqf.ka wkdjrKh lr.;a f;dr;=re wkqj wfkla iellrejka fofokdo w;awvx.=jg f.k wêlrKhg bÈßm;a lr we;'

;reKshf.a Wmlal%uYS,slu iy tä;r nj ksid isÿùug .sh wmrdOhla j,lajd .ekSug yelsjQ nj m%foaYjdiSka mjikjd'

If You Like To Help Us
Gossip Lanka - Gossip99
wmf.a kj;u mqj;a my;ska n,kak

728x90

gossip , gossip Lanka, col3neg ______________________________________________________________
© 2015 Gossip99 Email : info@gossip99.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here Help Desk :
All the content on this website is copyright protected.
_______________________________________________________________________________________ www.Gossip99.com is a Sri Lankan online Gossip news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip and event photos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language.

GOSSIP99

GALLERY